';

Rijksoverheid

Informatie

Release notes:

EITOETS release versie 5.0.3:

Applicatie:
 • Aanpassing beslisboom voor stap 4
 • Correctie van plotroutine
 • Kleine aanpassingen helpteksten.
Database:
 • Update waterkwaliteitsdata 2015 tm 2017

EITOETS release versie 5.0.2:

Applicatie:
 • Live koppeling met RIVM normendatabase en regelmatige automatische update.
 • Toevoeging kaartlagen voor beschermde gebieden.
 • Aanpassing schermgrootte.
 • Kleine aanpassingen helpteksten.
Database:
 • Update van de waterkwaliteitsgegevens 2014-2016
 • Toevoeging IJsselmeer data

EITOETS release versie 4.4.0:

Applicatie:
 • Normen voor Nederlandse wateren bijgewerkt met RIVM data (jan 2016).
 • Implementatie van het nieuwe Handboek Immissietoets 2016, waarbij onderscheid tussen nieuwe en bestaande lozingen vervalt.
 • Ook is de qualificatie ZZS (Zeer Zorgwekkende Stof) geintroduceerd in de stofnaam.
Database:
 • Update van de waterkwaliteitsnormen

EITOETS release version 4.3.0:

Database:
 • Update van achtergrondconcentraties naar 2012-2014.

EITOETS release versie 4.2.0:

Applicatie:
 • Normen voor Nederlandse wateren bijgewerkt met RIVM data.
 • De taal waarin de EItoets start is afhankelijk van de instellingen in de browser.
Database:
 • Aanpassing van breedte en debieten in Noordzeekanaal segmenten.
 • KRW debiet ingevuld voor Waddenzee en Eems Dollard segmenten.

EITOETS release versie 4.1.2:

 • Database aangepast met nieuwe resultaten uit Zeedeltamodel (Rijnmaasmonding).
 • Criteria triviaaltoets voor Nederlandse wateren conform Handboek Imissietoets.

EITOETS update, versie 4.1.1:

Achtergrondconcentraties:
 • Database met achtergrondconcentraties toegevoegd.
 • Meetpunt met achtergrondconcentratie kan worden geselecteerd op de kaart of uit een lijst.
KRW toets:
 • KRW toets in berekening toegevoegd.
 • Kaartlagen met KRW waterlichamen en bijbehorend debiet toegevoegd.
 • KRW waterlichamen kunnen worden getoond op de kaart en worden automatisch geselecteerd op de plaats van de lozing.
 • Paragrafen 'KRW toets' en 'Eindresultaat' toegevoegd aan uitkomst pagina.
Waarden uit database:
 • Waarden uit database, of die automatisch worden berekend, zijn standaard niet wijzigbaar. Met een vinkje kan de waarde alsnog worden aangepast.
 • Iconen in uitvoer geven aan of de waarde uit de database afkomstig is, of deze gewijzigd is of dat het handmatige invoer betreft.
 • Legenda m.b.t. iconen toegevoegd aan helptekst van uitkomst pagina en in pdf uitvoer.
Overige wijzigingen in berekening en uitvoer:
 • Berekening verbeterd.
 • Kaartje met lozingslocatie en meetpunt toegevoegd aan uitkomst pagina.
 • Nieuwe uitvoerboom in de toepassing voor Nederlandse wateren die aansluit bij het handboek immissietoets.
 • Grafieken met MKN en MAC berekening toegevoegd aan uitkomst pagina.
 • Uitvoer naar PDF toegevoegd.
 • Optie 'Wijzig stof' toegevoegd aan uitkomst pagina.
Overig:
 • Het laden van de kaart is versneld.
 • Figuren die aan de rechterkant van de pagina staan kunnen worden vergroot door ze aan te klikken. Ze worden geopend in een nieuw tabblad.
 • Parameters gesplitst die dubbel werden gebruikt voor verschillende watertypes.
 • Invoerparameters zijn afhankelijk van wel of geen tracer in onderliggend segment.
 • Figuur en titel van type ontvangend water toegevoegd aan rechterdeel van invoer pagina's.
 • Helpteksten zijn verbeterd.
 • Het toevoegen van een nieuwe taal is eenvoudiger geworden.
 • Verbetering van gegevens in de database.

EITOETS update, versie 4.0.3:

 • Bugfixes en interface verbeteringen

EITOETS update, versie 4.0.2:

 • Bugfixes en interface verbeteringen

EITOETS minor versie 4.0.1:

 • Europese applicatie toegevoegd
 • De core is gevalideerd met testcases
 • Bugfixes
 • Interface verbeteringen

EITOETS release versie 4.0.0:

 • De backend is gerefactored
 • De UI is geupdate naar de Rijkswaterstaat huisstijl
 • De locatie-kaart is geen GoogleMaps meer maar OpenLayers
 • De workflow is meer gebruiksvriendelijk

Help