';

Rijksoverheid

Home

Welkom op de site van de emissie-, immissietoets.

Sinds 2000 wordt in Nederland de immissietoets gebruikt voor het beoordelen van puntlozingen op oppervlaktewater. Deze site biedt een instrument om de consequenties van lozingen op de oppervlaktewaterkwaliteit te beoordelen. Tevens kan de site worden gebruikt ter ondersteuning van Trap 1 en Trap 2 van de technische richtlijnen voor de identificatie van mengzones in overeenstemming met Art. 4, lid 4 van de richtlijn 2008/105/EG.

Voor de Nederlandse situaties is de Nederlandse toepassing verplicht omdat de Nederlandse toets strenger is dan de toets voor de overige Europese lidstaten en deze daarom afwijkt van de Europese uitvoering. Voor lozingen buiten Nederland moet de toets voor de overige Europese lidstaten worden gebruikt.

Deze applicatie heeft geen enkele juridische status en haar gebruik en de resultaten impliceren niet alle wettelijke rechten.

Help